Verzekering


De Bond heeft een verzekeringspolis afgesloten,

deze polis dekt het risico "kinderoppas" in zijn ruimste betekenis.


Dekking burgerlijke verantwoordelijkheid

Vooreerst is er een dekking voorzien voor burgerlijke aansprakelijkheid. Hierdoor wordt de schade vergoed die het gevolg is van een fout van de Gezinsbond, de kinderoppas of de kinderen.


Dekking lichamelijke ongevallen

Vervolgens is er een dekking voorzien voor lichamelijke ongevallen die de kinderoppassers overkomen tijdens de oppasprestatie of op weg naar en van de plaats waar de prestatie geleverd wordt.


Dekking stoffelijke schade t.g.v. een ongeval

Tenslotte is eveneens een waarborg voorzien voor de stoffelijke schade die een kinderoppasser heeft geleden aan zijn kleding en bijhorende alsook aan fiets of bromfiets bij een ongeval tijdens de oppasprestatie of op de weg naar en van de plaats waar de prestatie geleverd wordt.